Archiwum dla miesiąca: maj 2016

Status OPP – kto i co musi spełnić, aby go otrzymać?

By |2016-08-31T15:36:18+02:0031 maja, 2016|Kategorie: Wiadomości|Tagi: , , , , |

Od 2004 r. każda organizacja pozarządowa, która posiada osobowość prawną może starać się o otrzymanie statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). Otrzymanie takiego statusu oznacza, że dana organizacja: spełnia ustawowe wymogi, otrzymała wpis potwierdzający do KRS. Warunki wymienione powyżej oznaczają, że organizacja pomimo prowadzenia, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalności w sferze [...]

Upadłość fundacji lub stowarzyszenia

By |2016-08-28T23:33:07+02:0030 maja, 2016|Kategorie: Wiadomości|Tagi: , , , , |

Prawo upadłościowe dotyczy, według art. 5 ust. 1 Ustawy o prawie upadłościowym, przedsiębiorców w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że fundacja lub stowarzyszenie, które prowadzi działalność gospodarczą również ma zdolność upadłościową. Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie w jak najwyższym stopniu wierzycieli dłużnika, który „utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych”. Art. 11 ust. 1a u.p.u. [...]

Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach

By |2016-09-07T12:10:29+02:0023 maja, 2016|Kategorie: Wiadomości|Tagi: , , , , , , , |

Przepisy dotyczące stowarzyszeń zostało znowelizowane ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.  Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 1923 w dniu 19 listopada 2015 r. Znowelizowane przepisy zaczną obowiązywać od 20 maja 2016 r. NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY: Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w [...]

Połączenie fundacji

By |2016-08-28T23:33:12+02:0016 maja, 2016|Kategorie: Wiadomości|Tagi: , , , , , |

Połączenie się jednej fundacji z drugą jest, oprócz likwidacji i ogłoszenia upadłości, sposobem zakończenia jej działalności. Podstawę prawną w tym przypadku odnajdziemy w art. 5 ust. 1 zd. 2 u.f., który stanowi, że statut może fakultatywnie zawierać postanowienia dotyczące łączenia się fundacji z inną. Ów proces może polegać albo na transferze majątku z jednej fundacji do [...]

GO NGO! Wsparcie organizacji

By |2016-10-18T19:21:12+02:0015 maja, 2016|Kategorie: Wiadomości|

Projekt: „Go NGO! Wsparcie organizacji pozarządowych” realizowany przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych dofinansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (Priorytet 1. Małe inicjatywy; Działanie 1.3. Wspieranie młodych organizacji pozarządowych). Czas trwania projektu: 15.05.2016 – 30.06.2016 r. Projekt skierowany jest do wszystkich organizacji pozarządowych z terenu woj. podlaskiego, w szczególności do organizacji młodych i małych. W projekcie może wziąć udział [...]