W miejscowości Sokółka, pow. sokólski, w dniu 31 maja 2016 r. o godz. 10:00 odbyło się drugie Powiatowe Seminarium Informacyjne. Zostało ono przeprowadzone w sali Kawiarnia Lira, należącej do Sokólskiego Ośrodka Kultury (ul. Grodzieńska 1). Gospodarzem Seminarium było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski”. W spotkaniu wzięło udział 35 osób reprezentujących sektor pozarządowy. Podczas 3 godz. seminarium były przedstawione następujące tematy: „Sieciowanie organizacji pozarządowych”, „Rola III sektora w Polsce i UE”, „Współpraca NGOs dla zwiększenia efektywności działań”, „Czym jest Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych? Co mogę do niej wnieść a co otrzymam w zamian?”, „Jak przystąpić do PFOP?”, „Potrzeby podlaskich NGOs”. Po zakończeniu omawiania tematów z seminarium, został poświęcony czas na specjalną strefę stoiskową, podczas której organizacje pozarządowe prezentowały swoje działania, wymieniały się doświadczeniem oraz mogły nawiązać między sobą współpracę.