Archiwum dla miesiąca: lipiec 2016

Źródła finansowania organizacji pozarządowych

By |2016-08-30T09:25:19+02:0025 lipca, 2016|Kategorie: Wiadomości|Tagi: , , , , , , , , , , , , |

Organizacje pozarządowe mogą opierać się na wolontariacie, pracach społecznych, czy na otrzymywanych darowiznach w formie rzeczowej. Często jednak bywa tak, że te sposoby nie wystarczają i organizacje poszukują źródeł finansowania swoich działań, którymi są: składki członkowskie, dotacje/granty, działalność odpłatna, działalność gospodarcza, działalność sponsorowana, 1% od podatku dochodowego osób fizycznych, darowizny Składki członkowskie Według art. 33 ust. [...]

Budżet Obywatelski 2017 – weryfikacja projektów

By |2016-08-31T11:48:12+02:0022 lipca, 2016|Kategorie: Wiadomości|Tagi: , , , , |

Odbyło się już trzecie posiedzenie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.  Członkami zespołu byli: przedstawiciele Rady Miasta Białystok, organizacji pozarządowych, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz mieszkańcy. Zgłoszono 122 projektów do Budżetu Obywatelskiego. Zanim jednak zostaną one przedstawione mieszkańcom muszą zostać zweryfikowane pod kątem formalnym, szczegółowym i ostatecznym. Oceny ostatecznej dokonuje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2017. W [...]

Konkurs ofert na pomoc społeczną

By |2016-08-31T08:37:27+02:0015 lipca, 2016|Kategorie: Wiadomości|Tagi: , , , , , , |

13 lipca 2016 r. Prezydent Miasta Białegostoku wydał zarządzenie (nr 698/16) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. pn.: Wsparcie osób bezdomnych poprzez ich aktywizację społeczną i zawodową. Zadanie wynika i mieści się w zakresie priorytetów zamieszczonych w Programie współpracy Miasta Białystok z NGO oraz innymi [...]

Nowe przepisy o REGRANTINGU

By |2016-08-28T23:32:52+02:0011 lipca, 2016|Kategorie: Wiadomości|Tagi: , , , , |

5 sierpnia 2015 r. została wydana nowelizacja do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w której między innymi wprowadzono art. 16a. Treść tego artykułu dokonał podziału konkursów na „zwykłe” i w formie regrantingu. Pomimo, że w art. 16a nie pojawia się słowo regranting to procedura w nim opisana jasno na to wskazuje, że mamy [...]