26 sierpnia 2016 r. na stronie www.wiadomosci.ngo.pl pojawił się apel przedstawicieli polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych do obywateli obu państw.

Po przez taką formę podpisane organizacje namawiają te, które działają na rzecz swoich społeczeństw, do umacniania i nawiązywania nowych kontaktów w celu poprawy wzajemnego zaufania pomiędzy Polakami, a Ukraińcami. Ich zdaniem w realizacji tych działań pomoże stworzenie polsko-ukraińskiej platformy pozarządowej, która zajmie się społecznym programem budowy wspólnej przyszłości obu społeczeństw.

Do apelu można wciąż dołączyć wysyłając podpisy reprezentantów danej organizacji do inicjatora apelu, Krzysztofa Bobińskiego (Forum Społeczeństwo Obywatelskie, Wschodnie Partnerstwo, Fundacja Unia & Polska) na adres: Bobinski@it.com.pl.

Treść apelu