Możliwość zbierania środków z 1% podatku to jedno z uprawnień organizacji pożytku publicznego (OPP). Aby do tego doszło organizacja musi posiadać status OPP i znaleźć się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% za dany rok podatkowy.

Wykaz elektroniczny prowadzi minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Umieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Aktualny wykaz ogłaszany jest do 15 grudnia każdego roku.

Nie wystarczy jednak samo posiadanie statusu aby znaleźć się w wykazie uprawnionych do zbierania 1%. Organizacje muszą w terminie wywiązać się ze specjalnych obowiązków sprawozdawczych.

Organizacje dopiero uzyskujące status OPP są traktowani wyjątkowo. Jeśli uzyskają status pożytku w 2016r. to sprawozdanie OPP do bazy prowadzonej przez ministra złożą w 2017r. Mogą zatem liczyć na miejsce w wykazie uprawnionych do otrzymania 1% mono, że obowiązek dotyczący sprawozdań OPP obejmuje je dopiero w kolejnym roku. Muszą jednak spełnić inny warunek – Uzyskać status OPP (mieć w Krajowym Rejestrze Sądowym wpis o jego nadaniu najpóźniej do 30 listopada roku podatkowego, za który podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku).

Przestrzegamy jednak, iż impuls końca roku i możliwości uzyskania 1% to nienajlepszy pomysł na uzyskanie statusu OPP. Organizacja taka powinna dużo wcześniej przeanalizować przywileje jak i obowiązki wynikające z posiadania OPP. Dostosować swój statut, organy kontroli, sprawdzić czy spełnia wszystkie inne wymagania.

Trudno powiedzieć kiedy jest ostatni moment na złożenie wniosku do KRS. Dziś większość sądów jest przeciążona i potrzebuje na analizę nawet najprostszych wniosków nawet kilku miesięcy. Październik wydaje się w miarę rozsądnym terminem na podjęcie próby złożenia wniosku i uzyskania przez organizację wpisu o statusie OPP do 30 listopada o ile wniosek będzie poprawnie wypełniony i złożony, a my będziemy zaopatrzeni w odrobinę szczęścia.