Wśród osób pracujących w organizacjach pozarządowych możemy natknąć się na osoby cechujące się kreatywnością, innowacyjnymi pomysłami i przede wszystkim tym, co jest dla każdego pracodawcy najważniejsze czyli – dobrą organizacją czasu. Obszar działań i praca wymaga od pracownika poświęcenia swojego czasu również po godzinach pracy. Często można natknąć się na pytanie, czy pracownik który pracuje na więcej niż osiem godzin na dobę, jest zatrudniony na więcej niż jeden etat?

Odpowiedź jest klarowna z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy, mianowicie normy i wymiar pracy jest skoncentrowany w art. 129 § 1 Kodeksu Pracy : „Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy”.  Dodatkowo trzeba przypomnieć, że u jednego pracodawcy, pracownik może pracować nie więcej niż w jednym pełnym wymiarze czasu, czyli  cały etat.  Pozostałe godziny wykraczające normę czasu pracy, co do zasady są godzinami nadliczbowymi, którymi pracownikowi przysługuje, prócz normalnego wynagrodzenia, dodatek za pracę, w wysokości określonej w przepisach prawa, albo czas wolny.  Owej zasada nie wynika wprost z przepisów prawa, wynika ona jednak z ogółu regulacji dotyczącej czasu prac pracowników.

Podstawowa norma czasu pracy została określona w art. 129 § 1 Kodeksu pracy, tym samym należy stwierdzić iż praca dłuższa w ciągu doby jest niedopuszczalna, chyba że zachodzą przesłanki w godzinach nadliczbowych. Istnieje również możliwość zrównoważenia systemu pracy poprzez wykonywanie pracy przez pracownika w ramach 12 godzin na dobę, przy czym przedłużenie godzin pracy musi być zrównoważone krótszymi godzinami pracy w innym dniu lub dniami wolnymi od pracy. Powyższy system pracy jest modyfikacją systemu podstawowego i nie wpływa on na dopuszczalność zatrudnienia pracownika na maksymalnie jeden pełen etat.

W praktyce często może zdarzyć się, że pracownik w swoich obowiązkach ma również wykonanie czynności poza sztywną 8-godzinną normą pracy. Toteż zawieranie dodatkowej umowy o pracę mijałoby się z celem, gdyż i tak wszystkie prace wykonywane byłby w ramach jednego stosunku pracy. Oczywiste będzie zastosowanie wyżej wymienionych reguł.