18 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miasta przy ul. Słonimskiej w Białymstoku odbyło się pierwsze spotkanie rozpoczynające działalność – Miejskiej Rady Seniorów.

Inauguracyjnemu spotkaniu towarzyszył Prezydent Miasta Białegostoku, który wręczył członkom akty powołania. Na spotkaniu również dokonano wyboru – przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

Tematem spotkania Miejskiej Rady Seniorów było zapoznanie członków z zadaniami, które mają sukcesywnie realizować. Rada Seniorów ma bowiem charakter opiniodawczy oraz konsultacyjny.  Jej głównym celem jest wdrożenie w życie zasady dialogu obywatelskiego.

 

Skład osobowy Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku przedstawia się następująco:

 • Marian Orysiak
 • Jadwiga Drągowska
 • Krzysztof Dariusz Boćkowski
 • Mikołaj Gryko
 • Jan Juchniewicz
 • Ewa Dębska
 • Stanisława Józefa Korolkiewicz
 • Marian Matyjaszek
 • Janusz Purwin
 • Tadeusz Piotrowski
 • Lech Feszler
 • Grażyna Suchocka
 • Andreas Kraft
 • Jan Wołosik
 • Zdzisława Cieślukowska

W trakcie posiedzenia dokonano wyboru:

przewodniczącym został –  Lech Feszler,

wiceprzewodniczącym – Janusz Purwin,

a sekretarzem – Andreas Kraft.

Serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów w realizacji działań !