Rada Seniorów została powołana w grudniu 2016 r. w składzie piętnastoosobowym .

Do najważniejszych zasad Miejskiej Rady Seniorów należą:

 1. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i programów wydawanych przez organy Miasta dotyczących spraw ważnych dla osób starszych.
 2. monitorowanie i diagnozowanie potrzeb osób starszych,
 3. upowszechnianie  wiedzy o ich potrzebach i prawach,
 4. integracja i aktywizacja środowisk senioralnych

Kandydaturę do Miejskiej Rady Seniorów zgłaszały organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, zwłaszcza prowadzące działalność na rzecz osób starszych i mające siedzibę na terenie Białegostoku. Łączna liczba wyniosła 70 kandydatów, warunkiem jednak było, iż musieli mieć oni ukończone 60 lat i być mieszkańcami Białegostoku. Spośród nich w głosowaniu wybrano 15 członków Rady, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

Skład osobowy Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku przedstawia się następująco:

 • Marian Orysiak
 • Jadwiga Drągowska
 • Krzysztof Dariusz Boćkowski
 • Mikołaj Gryko
 • Jan Juchniewicz
 • Ewa Dębska
 • Stanisława Józefa Korolkiewicz
 • Marian Matyjaszek
 • Janusz Purwin
 • Tadeusz Piotrowski
 • Lech Feszler
 • Grażyna Suchocka
 • Andreas Kraft
 • Jan Wołosik
 • Zdzisława Cieślukowska

 

Uchwała powołująca Miejską Radę Seniorów oraz nadanie jej statutu -> Uchwała

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów Miejskiej Rady Seniorów ->Zarządzenie