Organizacja pozarządowa zazwyczaj przetwarza dane, nie tylko prywatne, ale również szereg danych służbowych pracowników , a także dochodzą jeszcze dane dotyczące samej instytucji. Rozwój technologii jest na tyle postępowy, iż pozwala porządkować i gromadzić duże ilości informacji.
Poniżej wskazane są rozwiązania zestawień sydków w chmurach obliczeniowych, dzięki którym organizacja, jak również inne instytucje mogą zapanować i mieć kontrolę nad danymi w organizacji. Jednakże nie są to tylko pozytywne cechy tych urządzeń.

CO TO JEST CHMUORA OBLICZENIOWA?
W sposób najprostszy można ją zdefiniować jako model przetwarzanych danych bez konieczności używania fizycznych nośników : płyt, dysków itp. Usługodawca daje gwarancję, iż serwery, magazyny, bazy danych, oprogramowania, analizy itp. Będą się odbywały za pośrednictwem internatu, natomiast usługobiorca będzie miał możliwość łatwego i szybkiego dostępu do usługi. Jego innowacja zapewnia, iż istnieje możliwość obsługi zdalnej ,np. za pomocą telefonu komórkowego. Większość usług w chmurę jest darmowa, jednakże zwiększenie pojemności dysków w chmurzę, albo dodatkowe usługi, które zapewniają lepszy komfort pracy są często już odpłatne.

RODZAJE CHMUR OBLICZENIOWYCH :

  1. Dysk Google(https://www.google.com/drive/)

Najpopularniejsza sieć dysków, które służą do przechowywania cyfrowych danych ale mają szereg innych funkcyjnych zastosowań. Jedną cenną zaletą dysku jest darmowy pakiet programów biurowych, z których może skorzystać organizacja. Wszelkie dokumenty, arkusze, formularze i prezentacje  Google codziennie pozyskują nowych klientów, rozwijają i polepszają. Zaletą niewątpliwie jest możliwość wykonywania wszystkich swoich zadań online. Jeden dokument może być edytowany w tym samym miejscu przez kilka osób. Warto podkreślić, że zdjęcia które są wgrywane na dysk nie zajmują na nim miejsca.

Użytkownicy dostają darmowo 15 gigabajtów1) przestrzeni na dysku, która z czasem może ulec powiększeniu. Dodatkowe darmowe miejsce może być przekazane przez Google za sprawdzenie ustawień bezpieczeństwa konta, co zazwyczaj skutkuje 2 gigabajtami. 100 gigabajtów zwykle kosztuje 8,99 zl miesięcznie, natomiast maksymalne rozszerzenie wynosi 30 gigabajtów.

  1. OneDrive(https://onedrive.live.com/about/pl-pl/)

Podobną funkcję do Dysku Google oferuje jego konkurent – OneDrive od Microsoftu. Jest to wirtualny dysk, również z możliwością fukcji biura online. Użytkownik korzystając z tego pakietu ma darmowy dostęp do pakietu biurowego, czyli ma możliwość korzystania z Worda, Exela, oraz innych potrzebnych rozwiązań potrzebnych do prawidłowego korzystania. Oczywiste jest również, iż istanieje możliwość pracy nad jednym plikiem z włączeniem różnych osób na oddzielnych urządzeniach.

Program oferuje darmowe korzystanie z 5 gigabajtów dostępnych na dysku, natomiast jego poszerzenie zaczyna się od kwoty -7,99 zł miesięcznie i łącznie może wynieść 50 gigabajtów. Microsoft w swojej ofercie ma szczególnie korzystne warunki dla firm.

  1. iCloud (https://www.icloud.com/)

Kolejny dysk przyda się szczególnie organizacjom pracującym na dysko IOS oraz korzystających ze sprzętów Apple. Jest on stworzony przede wszystkim dla pracy tylko ale nie wyłącznie na tych urządzeniach, jednakże nie zapewnia on gwarancji tak dużej wydajności.  Jeśli chodzi o funkcjonalności, to pokrywają się one z tymi, które otrzymujemy od dwóch powyższych dostawców.

Rejestracja na tym dysku już oferuje użytkownikowi 5 gigabajtó2) przestrzeni za darmo. Powiększenie miejsca wiąże się z opłatami co miesiąc w walucie euro. 50 gigabajtów-0,99 euro, 200 gigabajtów – 2,99 euro, liczba gigabajtów wiąże się wprost proporcjonalnie ze wzrostem kosztów za nią.

  1. Dropbox (https://www.dropbox.com/)Pierwszy popularny dysk sieciowy i jeden z najpopularniejszych, którego zaletą jest dbałość i przede wszystkim bezpieczeństwo przechowywanych na nich danych, a także jego prostota w obsłudze zapewnia o łatwej obsłudze. Jedyną wadą Dropboxu jest najmniejsza przestrzeń dyskowa tylko oferująca tylko 2 gigabajty. Dodatkowe miejsce na dysku będzie wiązało się z kosztami 8,25 euro za 1 terabajt. Decydując się na comiesięczną wpłatę 10 euro – zespoły mogą korzystać z nielimitowanego miejsca na dysku.

 

Model chmury obliczeniowej, która ma służyć w celu gromadzenia danych w organizacji i współpracy, jest uzależniony od wyboru wdrażania zasobów chmury obliczeniowej.

  • Chmury publiczne– są one zewnętrznymi dostawcami usług w chmurze, obsługują i dostarczają zasoby obliczeniowe, takie jak magazyny i serwery, za pośrednictwem Internetu. Chmura publiczna pozostawia dostawcy chmury o wyborze całego sprzętu, oprogramowania i pozostałej infrastruktury. To właśnie dostawca zarządza nimi. Dostęp do usług i zarządzania kontem polega przede wszystkim na używaniu przeglądarki sieci Web.
  • Chmury prywatne– zasoby chmury obliczeniowej używane wyłącznie przez jedną organizację lub przedsiębiorstwo. Może ona znajdować się w lokalnym centrum przedsiębiorstwa. Zdarzają się przypadki, w których firmy za opłatą zobowiązują zewnętrznym dostawcom do hostowania ich usług na chmurze prywatnej. Usługi i infrastruktura znajdują się w sieci prywatnej.
  • Chmury hybrydowe– jest to kumulacja chmury publicznej i prywatnej wraz z możliwością korzystania z technologii pozwalających na przenoszenie aplikacji czy danych między chmurami publicznymi i prywatnymi. Celem jest zapewnienie większej elastyczności i opcji wdrażania przedsiębiorstwa.

 

Bez wątpienia można stwierdzić, iż chmury obliczeniowe mają na celu ułatwienie magazynowania i katalogowania danych. Sprawiają, że współpraca pomiędzy wieloma osobami nie powoduje trudności w celu szybkiej i precyzyjnej pracy. Podejmując decyzję o wyborze należy precyzyjnie sprawdzić ofertę, zabezpieczenia jakie są oferowane przez usługodawcę.