Informacja o rozpoczęciu procedury przyjęcia dotacji celowych dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji oraz stowarzyszeń, ogłoszona przez Ministerstwo Zdrowia celem realizacji zadań zawartych w Programie współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2017r.

Nowelizacja – Program w 2017 r. zaplanowano publiczne środki finansowe w wysokości 700.000 zł.

Oferty należy nadsyłać do 21 lutego 2017r.

 

Szczegóły na stronie:

http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/organizacje-pozarzadowe/ogloszenia/ogloszenie-w-programie-wspolpracy-ministerstwa-zdrowia-z-organizacjami-pozarzadowymi-w-2017-roku/