Zapraszamy wszytskich zainteresowanych na VI posiedzenie Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 09.02.2017r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, ul.Słonimska 1, sala 10.
Poniżej przedstawiamy plan VI posiedzenie Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego :
1. Powitanie uczestników posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wydanie opinii dotyczącej kandydatur do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku na kadencję 2017-2021, Tomasz Dziurbejko, Marta Siemieniuk – załącznik nr 1.
4. Omówienie wyników wyborów członków Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku. Możliwości i formy współpracy, Lech Feszler, Janusz Purwin, Adreas Kraft – załącznik 2.
5. Wydanie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Białegostoku konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok, Anna Pawłowska – załącznik 3.
6. Wydanie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. Wschodniej i ul. Kazimierza Wielkiego), przedstawiciel UM – załącznik 4.
7. Wydanie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przed przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, Lucja Orzechowska – załącznik 5.
8. Wydanie opinii dotyczącej projektu uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2017 roku”, przedstawiciel UM – załącznik 6.
9. Omówienie roli i znaczenia wdrażania partnerstwa publiczno-społecznego w Białymstoku, m.in. stan realizacji zawartych projektów partnerskich Gminy Białystok z organizacjami pozarządowymi, planowane partnerstwa w 2017r. – Anna Pawłowska.
10. Omówienie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie sportu – Edyta Mozyrska/ Zbigniew Brożek.
11. Omówienie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie spraw społecznych – Adam Kurluta/ Alicja Biały.
12. Omówienie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie edukacji i kultury – Lucja Orzechowska/ Paweł Myszkowski.
13. Plan pracy Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na 2017 r. Harmonogram posiedzeń, możliwość szkoleń członków BRDPP, konsultacje ws. projektów uchwał – Urszula Mirończuk, Paweł Backiel.
14. Środki finansowe w wys. 20 000 PLN na działalność BRDPP, przyjęte w budżecie m. Białystok na 2017r., organizacja spotkań i konferencji szkoleniowych dla organizacji z pozyskiwania środków – Urszula Mirończuk.
15. Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego, możliwości i formy współpracy z BRDPP – Krzysztof Mnich.
16. Przedstawienie głównych założeń przyjętej ustawy Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Paweł Backiel.
17. Wolne wnioski, sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.
Zapraszam serdecznie jeszcze raz i do zobaczenia.