1 kwietnia 2017 r. planowane jest powołanie Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.

Celem Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będzie :
-> wspieranie, również finansowe, systemowych rozwiązań mających na celu wzmocnienie i podnoszenie jakości działania sektora pozarządowego.

Dysponentem Funduszu będzie Prezes Rady Ministrów, który określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań funduszu, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków. Pomimo, iż środki mają trafić do Narodowego Centrum, to nie będzie to też procedura z projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Kształt delegacji i całego art. 88a ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych, nie zobowiązuje nawet funduszu do stosowania procedury otwartych konkursów.
Przychodem Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest 4% wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 ust.1
Dopłaty dotyczą:
1) 25% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze – w grach liczbowych;
2) 10% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze – w loteriach pieniężnych i grze telebingo.
Dopłaty z art. 80 to dopłaty w grach objętych monopolem państwa.
Co szczególnie ciekawe Fundusz będzie utrzymywał się z hazardu.

88a ust.5 wymienia cztery działania, na które będzie można przeznaczyć środki funduszu:

  • działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk);
  • wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego;
  • wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego;- stworzony katalog ma taki kształt, że pozwala wspierać każde działania, każdej organizacji (jeśli są wpisane w jej statut)
  • rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.Z dopłat tych zasilane są obecnie trzy fundusze:
  • Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej,
  • Fundusz Promocji Kultury i Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
  • Nowy fundusz dla NGO, tworzony jest kosztem pierwszego i trzeciego z już funkcjonujących funduszy (oba oddają po 2% wpływów z dopłat).

Nowy fundusz może rocznie otrzymywać ok. 40 mln zł. Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, dysponujący w latach ubiegłych podobnym procentem opłat (3%) dostał w 2015 r. prawie 30 mln 800 tys. zł.

 

USTAWA REGULUJĄCA  – Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ->
ustawa-o-zmianie-ustawy-o-grach-hazardowych-oraz-niektorych-innych-ustaw