22 lutego 2017 r. w Urzędzie Miasta przy ul. Słonimskiej w Białymstoku odbyło się drugie posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów. Na spotkaniu Zarząd przedstawił cele, jakie postawili sobie w realizowaniu programu kadnecji. Odbyła się dyskusja podczas której, każdy z członków miał możlwiość wypowiedzenia się.

Krótka foto-relacja ze II posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów.