Fundacja OKNO NA WSCHÓD organizuje wolontariat dla studentów, którzy studiują na białostockich uczelni, w ramach projektu „Kierunek adaptacja (edycja II) – wsparcie studentów białostockich uczelni wyższych pochodzących z państw nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej”. Wolontariuszem może być każda osoba, jaka interesuje się aktywnym i ciekawym stylem życia.

Dlaczego warto być wolontariuszem? Powodów jest wiele, i one są oczywiste. Najpierw, to możliwość samorealizacji i poznania samego siebie, twórcze spędzenie czasu i nawiązywanie nowych znajomości. I wreszcie, wolontariat jest swego rodzaju szkoleniem, gdzie można nabyć nowe umiejętności i sprawdzić, jak czujemy się w nowych rolach i sytuacjach.
Czas przeznaczony na wolontariat będzie trwał w ciągu 4 miesięcy, z marca do czerwca, to łącznie 90 godzin, odpowiednio 6 godzin w tygodniu.
Studenci podczas wolontariatu powinni być zaangażowani w konkretne zadania wynikające z działań organizacji.

 

Ponadto dodatkowym plusem każdego z wolontariuszy  jest doskonała znajomość języka rosyjskiego, co może pomóc organizacji w kontaktach ze wschodnimi państwami.