Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie odżywiana w okresie letnich wakacji 2017 w ramach programu Pajacyk

W terminie od 15 do 30 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w czasie letnich wakacji. O finansowanie posiłków mogą się zgłaszać organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.                                                                                       Podstawą uzyskania dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony wniosek przez Organizację. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej wypełniając formularz na stronie http://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia                                                                                                                                  Szczegóły na temat naboru i Regulamin znajduję się na stronie  http://www.pajacyk.pl/nabor/                                          W   sprawach dotyczących wypełniania wniosków można skontaktować się z Magdaleną Szymczak- Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce, telefonicznie pod numerem (56) 65 21 368 lub mailowo Magdalena.Szymczak@pah.org.pl                                                                                                                                        Wypełnienie i przesłanie do fundacji  wniosku nie gwarantują otrzymania dofinansowania.                                       Fundacja skontaktuje się  z spełniającymi wymagania organizacjami  drogą elektroniczną lub mailową.                 Pełna lista zakwalifikowanych do programu organizacji zostanie opublikowana na stronie programu 1 czerwca  2017 roku.