Proces rekrutacji pracowników i wolontariuszy

 

Skompletowanie odpowiedniego zespołu jest decydującym momentem dla rozwoju organizacji. Aby proces rekrutacji mógł przebiegnąć prawidłowo, należy opracować opis stanowiska pracy czy oferty wolontariusza. Opis ten powinien dokładnie określać ofertę pracy(wolontariatu) z wymaganiami dotyczących kandydatów(wykształcenie, doświadczenie zawodowe itp.). Dzięki temu wyeliminuje to przypadkowe zgłoszenia.

Weryfikowanie kandydatów polega na badaniu dokumentów(listu motywacyjnego, życiorysu, dyplomów i certyfikatów). Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, na którą się zaprasza wybranych kandydatów.

Rozmowa składa się z trzech etapów: wprowadzającego, zasadniczego i końcowego.

Pierwszy polega na przedstawieniu się osoby przeprowadzającej rozmowę, scharakteryzowanie stanowiska pracy o które ubiega się kandydat. Wskazana jest krótka rozmowa na jakikolwiek temat, aby rozluźnić atmosferę rozmowy.

  Drugi etap dotyczy gromadzenia informacji dotyczących: przyczyn starania się o stanowisko pracy, przebiegu edukacji, przebiegu kariery zawodowej, koncepcji dotyczącej wykonywanego stanowiska, cech szczegółowych kandydata, dyspozycyjność kandydata.

Trzeci etap(końcowy) polega na uzupełnieniu informacji odnośnie ubieganego stanowiska i zawiadomienie kandydata o dalszej procedurze rekrutacji(termin i sposób ogłoszenia wyników).

Dobrym pomysłem jest praktykowanie próbnego okresu pracy. Pomoże to w zweryfikowaniu czy dana osoba podoła wyzwaniom.

Czasami pomocnymi w rekrutowaniu mogą się okazać urzędy pracy czy agencje pośrednictwa, które zapoznają organizacje pozarządowe z potencjalnymi współpracownikami.

 

 

Źródła: http://www.sektor3.wroclaw.pl