Umowa dotacyjna. Jak ją przetłumaczyć ze zrozumieniem?

Umowa dotacyjna jak każda umowa musi być dokładnie przeczytana i zrozumiana przed podpisaniem. Później, w czasie realizacji projektu powinna być ze zrozumieniem stosowana.

Wiele konkursów dotacyjnych zostało rozstrzygniętych. Wkrótce będą podpisywane umowy(Urząd ma 60 dni na przygotowanie od dnia ogłoszenia wyników konkursów ofert oprócz tych ofert, których realizacja zaczyna się później niż 60 dni od ogłoszenia wyników konkursów).

W zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy można znaleźć wzór umowy dotacyjnej. Dany wzór obowiązuje we wszystkich miejskich biurach i wydziałach dzielnic. Jednak biura i dzielnice mogą ten wzór zmieniać, dopełniać, ale nie powinno pogarszać warunków dla żadnej ze stron. Stąd warto znać wzór, by potrafić uważnie przeczytać swoją umowę i na wszelki wypadek być gotowym do negocjacji i wyjaśnień.

 

Źródła: http://poradnik.ngo.pl