Fundacja czy stowarzyszenie? Która forma jest lepsza.

 Wśród najbardziej typowych i najliczniejszych form prawnych w jakich są zakładane i działają organizacje pozarządowe, możemy wymienić stowarzyszenia i fundacje. Chociaż te dwie formy prawne różnią się zasadniczo lecz w praktyce ich działalność może być podobna.

Stowarzyszenie to organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania. Razem chcą rozwijać swoje zainteresowania lub osiągnąć wyznaczony sobie cel.

Fundację także tworzą ludzie. Jednak o powołaniu fundacji i o tym, czym będzie się ona zajmować decyduje zazwyczaj fundator lub fundatorzy, którzy chcą osiągnąć jakiś ważny cel społeczny i na ten cel przekazują majątek. W sensie prawnym fundacja to ten właśnie majątek. Fundator może przekazać majątek także na cel gospodarczy.

 

      Podobieństwa i różnice między fundacją a stowarzyszeniem

 Założyciel. W stowarzyszeniu- co najmniej 15 założycieli, tylko osoby fizyczne, zaś w przypadku fundacji- fundator .

Ze względu na cel. Stowarzyszenie- każdy cel zgodny z prawem o charakterze niezarobkowym, natomiast cel fundacji powinien być zgodny z prawem, społecznie lub gospodarczo użyteczny, niezarobkowy.

Majtek. Stowarzyszenie- przy tworzeniu nie jest potrzebny w fundacji jednak  jest podstawą działania( fundusz założycielski).

Władze organizacji. W stowarzyszeniu- walne zgromadzenie lub zebranie członków, komisja rewizyjna i zarząd, a w fundacji- zarząd i czasami organ kontroli wewnętrznej.

W kwestii podatków organizacje mają podobieństwo: stowarzyszenie podobnie jak i fundacja mają obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób prawnych i korzystać ze zwolnień, jeżeli realizują cele wskazane w ustawie o danym podatku.

Dodatkowo fundacja ma obowiązek składania corocznego sprawozdania z prowadzonej działalności wobec właściwego ministra. Odnośnie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego- obowiązek ten dotyczy zarówno fundacji jak i stowarzyszenia.

 

 Fundacja czy stowarzyszenie?
 Każdy z nich ma swoje zalety i wady. Wybór nie jest oczywisty. Zależy jaki mamy cel i co chcemy osiągnąć. Decyzja należy tylko do nas.