Praca w zespole

Zespołem można nazwać grupę ludzi o wspólnym celu, aktywnie działających współpracujących ze sobą. Nie każda grupa jest zespołem, ale każdy zespół jest grupą. To znaczy, że w zespole wkład każdego członka jest ważny aby osiągnąć wspólny cel. Dlatego członkowie zespołu są od siebie współzależni. Dzięki doświadczeniom, umiejętnościom i wiedzy każdego z członków jest możliwość, aby sprawniej, szybciej i bez większych problemów dążyć do realizacji celu. Ważnym też jest odpowiedni podział ról i zadań w zespole.

Zazwyczaj tworzy się zespół dla realizacji jakiegoś celu, projektu czy przedsięwzięcia. Odpowiednia ilość członków zespołu to 3-8 osób. Jeżeli jest większa liczba osób, zaleca się podzielić zespół na podzespoły. W zależności od celu i działalności grupy możemy mieć do czynienia z różnorodnymi zespołami w organizacji.

Grupę łączy cykl rozwoju grupy składający się z następujących etapów: kształtowania, dyskusji, uporządkowania i pracy. Przedstawił je po raz pierwszy Bruce Tuckman. Po latach uzupełnił teorię o fazę rozstania.                                     Celem lidera czy menedżera jest pomoc, aby zespół prawidłowo mógł te wszystkie etapy przekroczyć.

Faza kształtowania. W tej fazie członkowi wzajemnie się poznają, wytycza się wspólny cel zasady i normy działania, podział zadań, zwiększa się pewność członków grupy, buduje się więź grupy.

Faza dyskusji. Podczas tego etapu tworzą się stosunki między członkami zespołu. Pojawiają się indywidualne potrzeby, opinie, oczekiwania i kontrast członków które mogą spowodować konflikt. W tej fazie poddaje się próbie lider, gdyż musi ujawnić umiejętności przywódcze. Mogą się pojawić nieformalni liderzy, którzy mają poparcie ze strony faktycznego lidera.

Faza uporządkowania. Rozwiązują się konflikty, zmniejsza się strach by ich wywołać. Ustalają się nowe zasady, sposób działania, pojawia się odpowiedzialność zespołu i każdego z członków, grupa się zgrywa.

Faza pracy. Grupa dojrzewa, wzbudza się zaufanie członków, jest zadowolenie z wyników pracy. Skutkuje to umiejętnym wykonywaniem pracy zespołowej.

Faza rozstania. Podsumowanie współpracy i sukcesów, żegnanie się członków,  planowanie przyszłości opierając się na doświadczeniach pracy w zespole.

Zeskoczenie lub za szybkie przejście któregoś z etapów może negatywnie działać na skutek pracy. Również przejścia między etapami mogą być płynne lub słabo rozgraniczone.

 

Źródła: http://www.sektor3.wroclaw.pl