W związku z dużym zainteresowaniem organizacji w obszarze pozyskiwania środków na funkcjonowanie organizacji i realizacji celów statutowych, przesyłam jedną z alternatywnych możliwości pozyskania funduszy ze środków Programy Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Wsparcie przeznaczone jest dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.

Poniżej wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości związane z wypełnieniem formularza o mikrodotację w konkursie „PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI – II edycja”:

Co to są małe organizacje?
Młode organizacje – organizacje w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zostały wpisane do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, a ich roczny za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. Zł

Czym różni się grupa nieformalna od samopomocowej?
Grupy nieformalne – to jest nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, nie posiadające osobowości prawnej
Grupy samopomocowe – to jest zespół osób, którego aktywne działania skierowane są na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków

Które miejscowości wchodzą w skład tzw. „ białych grup”?
Zasięg funduszu cały obszar województwa podlaskiego, w szczególności tzw. „białe plamy” województwa, tzn.:
– region wysokomazowiecki: miasto, gmina, powiat Wysokie Mazowieckie, gmina Czyżew, gmina Sokoły
– region kolneński: gmina Kolno, gmina Turośń
– region grajewski: miasto Grajewo, miasto Szczuczyn
– region łomżyński: gmina, powiat Łomża, miasto Jedwabne, gmina Śniadowo, gmina Zbójna, gmina Przytuły
Przynależność do obszaru „białych plam” powoduje bonifikatę dla wnioskodawcy w postaci przyznania zwiększonej liczby punktów, które w ostateczności zwiększają szanse na uzyskanie dofinansowanie.

Wartość mikrodotacji wacha się w granicach od 1.000 zł do 5.000 zł.
Przede wszystkim dofinansowanie kierowane jest wobec projektów mieszących się w sferach pożytku publicznego wskazanych w art. 4 UoDPPioW

Szczegóły oraz dokumenty do pobrania dt. konkursu „PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI – II edycja” znajdują się na stronie: http://www.fir.org.pl/?f=FIO. Pomimo, iż termin składania projektów jest do dnia 30 marca, serdecznie zachęcamy do śledzenia aktualności i kolejnych edycji.