W ramach współpracy z Podlaską Federacją Organizacji Pozarządowych, chcemy poinformować, a zarazem serdecznie zachęcić składania przez osoby zainteresowane – ofert w otwartym konkursie  obejmującym realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspierających rozwój demokracji pn.

„Przygotowanie i prowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych z mieszkańcami miasta w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2018 ”.

W tym roku dotacja wynosi 30.000 zł!

Zainteresowani powinni sporządzić i złożyć ofertę przy pomocy platformy – Witkac.pl. Następnie ofertę należy wydrukować w wersji papierowej, podpisać przez uprawione osoby i  złożyć w Departamencie Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 512 w terminie do 20 kwietnia 2017 do godz. 15:30.

Realizacja zadania publicznego powinna przebiegać w dwóch etapach.

  • Pierwszy etap polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu minimum 3 spotkań happeningowych i 3 spotkań edukacyjnych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczącym upowszechnienia idei Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku oraz promocji postawy świadomego mieszkańca, biorącego udział w konsultacjach.
  • Drugi etap polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu min. 6 spotkań happeningowych
    z elementami edukacyjnymi adresowanych do mieszkańców Miasta Białegostoku. Spotkania mają na celu przedstawienie projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2018 rok oraz zachęcania do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem projektów do realizacji.

 

Spotkania powinny przybrać atrakcyjną formę, zachęcać mieszkańców do zainteresowania się Budżetem Obywatelskim. Głównym celem oferenta powinieno byłoby być założenie dotarcie do różnych grup społecznych oraz rożnych grup wiekowych.

Szczegóły oferty można znaleźć na stronie BIP:
http://www.bip.bialystok.pl/postepowania/konkursy/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-upowszechniania-i-ochrony-wolnosci-i-praw-czlowieka-oraz-swobod-obywatelskich-a-takze-dzialan-wspomagajacych-rozwoj-demokracji-pn-przygotowanie-i-poprowadzenie-spotkan-informacyjno-ed.html

Informacji w tej sprawie udziela:
Szymon C. Czupryński (email: sczuprynski@um.bialystok.pl, tel. 85 869 63 86).