Czym jest strategia?

Strategia to podejście do rozwiązywania problemów lub zaspokajania potrzeb społecznych, uwzględniające złożony kontekst sytuacyjny. Jego tworzą klienci i sponsorzy, partnerzy i konkurencja.

Istnieją pięć strategii konkurencji według Philipa Kotlera:

strategia lidera polega na postawieniu przed sobą ambitnego celu skupiającego wszystkie zamierzenia i działania przedsiębiorstwa, które równocześnie zapewnią zwiększenie udziału w rynku jak i ochronę przed pretendentami;

strategia pretendenta opiera się na pragnieniu zająć drugą pozycję po liderze  albo na ataku lidera oraz innych pretendentów;

strategia naśladowcy bazuje się na wykorzystaniu pomysłów i doświadczeniu lidera;

strategia niszy polega na wyborze i obsłudze małego rynku, zwanego niszą;

alianse strategiczne wynika z zawierania w celu odniesienia obopólnych korzyści.

Jaką strategię konkurencji najłatwiej wdrożyć w organizacji pozarządowej?

Strategia niszowa:
Warto zwrócić uwagę na strategię niszy, bo ona jest najczęściej używana przez organizacje pozarządowe. Strategia ta polega na odnalezieniu niszy, czyli małego rynku, i jej wypełnieniu. Prowadza się do wykrywania lub wykreowania, a następnie zaspokojenia potrzeb konkretnej grupy odbiorców.

Strategia naśladowcy:
Drugą strategią, najczęściej stosowanej przez organizacji pozarządowe, jest strategia naśladowcy. Bazuje się ona na naśladowaniu działań liderów. Jednak naśladowanie nie oznacza kopiowania ślepego, raczej twórczego, kiedy to pomysły liderów są przetwarzane.

Co więcej, sami nie potrzebujemy ponosić nakładów na eksperymenty, dlatego że strategia ta  jest bezpieczna i efektywna kosztowo.

Istnieją cztery rodzaje strategie naśladowcy:

fałszerze — kopiują produkt i jego opakowania i potem „fałszywki” sprzedają w szarej strefie;

twórcy klonów — kopiują produkt, nazwę i opakowanie tylko z niewielkimi zmianami;

imitatorzy – w selektywny sposób naśladują lidera, zachowując przy tym wyraźnie zróżnicowanie w pozostałych obszarach;

usprawniacze — udoskonalają lub przystosowują do swoich uwarunkowań rozwiązania lidera.