Emeryci i renciści mogą przekazać 1% swojego podatku organizacjom pożytku publicznego

Emeryci i renciści nie korzystający z żadnych odliczeń, będą mogli złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie wskazując organizację dla której chcą przekazać 1% podatku.

Obowiązują takie same zasady przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jak dla pozostałych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Aby przekazać 1% podatku uzyskanych z dochodu, emeryt lub rencista musi samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym.

Dotyczy to zarówno sytuacji, w której rencista lub emeryt otrzymał od organu rentowego informacje o dochodach uzyskane od danego organu(PIT-11A), jak i roczne obliczenie podatku przez organ rentowy(PIT-40A).

Złożenie zeznania podatkowego na podstawie otrzymanego PIT-u daje emerytowi lub renciście możliwość opodatkowania swoich dochodów łącznie z dochodami małżonka oraz umożliwia skorzystanie z ulg podatkowych(np. ulgi rehabilitacyjnej).

Termin na złożenie zeznania podatkowego jest do końca lutego.

 

Źródła: http://ksiegowosc.infor.pl