Mały grant- to dotacja udzielona na realizację projektu(zadania publicznego), który jest określony w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa określa, że samorząd może przeznaczyć maksymalnie 20% środków z puli „dotacje dla NGO” na dotacje przyznawane bez konkursu. Kwota ta może być niższa, a udzielenie dotacji zależy od decyzji biura.

Cechy małego grantu:

  • Maksymalna kwota dofinansowania to 10 tyś. złotych
  • Projekt nie może trwać dłużej niż 90 dni
  • Jedna organizacja może się ubiegać o maks. 20 tyś. w roku
  • Projekty powinny być jednoroczne (czas realizacji nie może przypadać na przełom roku)
  • Organizacja sama decyduje, czy projekt jest w całości lub w części jest sfinansowany przez samorząd.
  • Projekty powinny być o charakterze lokalnym lub regionalnym.
  • Muszą się mieścić w sferach pożytku publicznego

Ocena projektu może trwać nawet do 44 dni, dlatego warto z tym nie zwlekać.

 

Źródła: http://poradnik.ngo.pl