Informuję o inauguracji kolejnej edycji konkursu Inicjatywa Społeczna Roku i gorąco zachęcam do zgłaszania inicjatyw, które Państwa zdaniem powinny zostać wyróżnione.
Ideą konkursu jest uhonorowanie najlepszych inicjatyw organizacji pozarządowych z ostatniego roku, a także – a może przede wszystkim – promocja działalności III sektora, działań dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Konkurs jest okazją do zaprezentowania swojej działalności i nawiązania kontaktu z administracją Wojewody. Jest otwarty dla wszystkich organizacji, w tym wszystkich małych stwoarzyszeń itp., działających w środowiskach lokalnych poza stolicą województwa i innymi dużymi miastami.
Procedura zgłoszenia inicjatywy jest bardzo prosta i może to zrobić każdy, zarówno zainteresowana organizacja pozarządowa, jak i osoba prywatna – formularz zgłoszeniowy jest w załaczeniu. Zgłoszenia w 4 kategoriach można zgłaszać do 15 maja br. Konkurs przeznaczony jest dla organizacji z województwa podlaskiego.

Inicjatywa Społeczna Roku

Wojewoda Podlaski ogłasza konkurs Inicjatywa Społeczna Roku, przeznaczony dla organizacji pozarządowych województwa podlaskiego. Celem konkursu jest promowanie działań organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, które swoimi inicjatywami aktywizują społeczność lokalną, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, promują zasady współżycia społecznego i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Konkurs adresowany jest do organizacji działających w województwie podlaskim. Do konkursu mogą być zgłoszone działania realizowane w 2016 roku. Tytuły Laureata Konkursu Inicjatywa Społeczna Roku 2016 będą przyznane w kategoriach:

  1. Edukacja i sport.
  2. Kultura i dziedzictwo narodowe.
  3. Budowanie wspólnoty lokalnej.
  4. Polityka społeczna.

 

Termin składania zgłoszeń trwa od 24 kwietnia 2017 roku do 15 maja 2017 roku. Zgłoszenia do konkursu może dokonać organizacja realizująca inicjatywę ubiegającą się o uzyskanie tytułu Laureata Konkursu Inicjatywa Społeczna Roku 2016, jak również inny podmiot, w tym organizacja pozarządowa, jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego i osoba fizyczna. Zgłoszeń dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: inicjatywaspoleczna@bialystok.uw.gov.pl. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Szczegółowe informacje, zasady i tryb zgłaszania inicjatyw, oraz regulamin konkursu można znaleźć po adresem: