W miejscowości Dołubowo , pow. siemiatycki, w dniu 26 kwietnia 2017 r.  odbyło się kolejne Powiatowe Seminarium Informacyjne. Zostało ono przeprowadzone w śwtlicy wiejskiej położonej w Dołubowo 34
17-306 Dziadkowice.  Seminarium było przeprowadzone przez Pana Sławomira Sidoruka. W spotkaniu wzięło udział 35 osób reprezentujących sektor pozarządowy.

Podczas 3 godz. seminarium były przedstawione następujące tematy: „Współpraca NGOs dla zwiększenia efektywności działań”„Rola III sektora w Polsce i UE”, „Sieciowanie organizacji pozarządowych”, „Czym jest Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych? Co mogę do niej wnieść a co otrzymam w zamian?”, „Jak przystąpić do PFOP?”, „Potrzeby podlaskich NGOs”.

Po zakończeniu omawiania tematów z seminarium, został poświęcony czas na przerwę networkingową, podczas której organizacje pozarządowe prezentowały swoje działania, wymieniały się doświadczeniem oraz mogły nawiązać między sobą współpracę.

Poniżej fotorelacja: