W miejscowości Kolno , pow. kolneński, w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 odbyło się kolejne Powiatowe Seminarium Informacyjne. Zostało ono przeprowadzone w Restauracji Colnus położonej przy ul. Strażackiej 1 w Kolnie.  Seminarium było przeprowadzone przez Panią Dorotę Łyńko. W spotkaniu wzięło udział 35 osób reprezentujących sektor pozarządowy.

Podczas 3 godz. seminarium były przedstawione następujące tematy: „Współpraca NGOs dla zwiększenia efektywności działań”„Rola III sektora w Polsce i UE”, „Sieciowanie organizacji pozarządowych”, „Czym jest Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych? Co mogę do niej wnieść a co otrzymam w zamian?”, „Jak przystąpić do PFOP?”, „Potrzeby podlaskich NGOs”.

Po zakończeniu omawiania tematów z seminarium, został poświęcony czas na przerwę networkingową, podczas której organizacje pozarządowe prezentowały swoje działania, wymieniały się doświadczeniem oraz mogły nawiązać między sobą współpracę.

Poniżej relacja :