W dniu 25.04.2017 w miejscowości Olszyny zorganizowane zostało spotkanie w ramach projektu „W sieci sprawnych NGO. Projekt wsparcia organizacji pozarządowych w województwie podlaskim” dofinansowane ze środków Fundusuz Inicjatyw Obywatelskich.

Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy spółdzielni Socjalnej Kofisport oraz Właścicieli Kompleksu Agroturystycznego, które udzieliło wsparcia w użyczeniu miejsc spotkania. Udział w spotkaniu wzięły m.in. organizacje pozarządowe, JST, społeczność lokalna oraz wolontariusze współpracujący z organizacjami uczestniczącymi w spotkaniu. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się z zaletami działalności społecznej. Spotkanie przebiegało według zasad ustalonych przez prowadzącego (szczerość, otwartość, akceptacja, odkrycie, ciekawość, zwięzłość.

Uczestnicy w celu zmniejszenia dystansu oraz poznania się otrzymali wizytówki którymi mieli podzielić się z uczestnikami podczas przedstawienia się. Tematyka poruszana na spotkaniu to gł: pozyskiwanie nowych członków organizacji, promocji organizacji, pozyskiwanie środków finansowych. Uczestnicy wymienili między sobą doświadczenia związane z potrzebami rozwoju oraz wprowadzenia nowych rozwiązań. Spotkanie pozwoliło na integracje różnych grup społecznych, zapoznanie z zaletami i problemami organizacji a także nawiązanie współpracy między uczestnikami spotkania.