W dniu 22.05.2017 r. w miejscowości Zambrów w Seidzibie Stowarzyszenia SZANSA zorganizowane zostało spotkanie w ramach projektu: „W sieci sprawnych NGO. Projekt wsparcia organizacji pozarządowych w województwie podlaskim” dofinansowanego w ramach FIO.

Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie SZANSA obyło się w ramach Kawiarenki Obywatelskiej. Wzięly w nim udział organizacje pozarządowe, przedstawiciele JST, eksperci z zakresu ekonomii społecznej oraz społeczność lokalna, w sumie 16 osób. Celem spotkania była wymiana doświadczeń organizacji pozarządowych, zpaoznanie się z ich działalnością społeczną oraz mobilizacja uczestników do działania. Na początku spotkania gospodarz przedstawił zasady, które musieli przestrzegać uczestnicy podczas spotkania. Zgromadzeni otrzymali niezbędne im materiały do pracy po czym prowadzący przywitał uczestników i ustalił temat spotkania, które prowadzone było w postaci Word Caffe.

Tematyką spotkanai było: pozyskiwanie członków organizacji pozarządowych, pozyskiwanie środków na działalność statutową, promocja organizacji pozarządowych w woj. podlaskim.

Uczestnicy Kawiarenki chętnie wymienili się doświadczeniami, podzielili się pomysłami i sposobami działania. Na zakończenie zebrano wszystkie informacje i omówiono je w grupie oraz poproszono ekspertów z dziedziny ekonomii społecznej o wypowiedzenie się w omawianym zakresie. Spotkanie pozwoliło na stworzenie więzi między organizacjami co mamy nadzieję pomoże w ich efektywniejszym działaniu.

Sparowzdanie: kawiarenka-zambrow