Motywacja to zespół czynników, który uruchamia w osobie zaangażowanej w działania zachowanie skupione na osiągnięciu celu.

Część ludzi ma mocną motywację wewnętrzną, bazującą na osobistych przemyśleniach i podejściu. Druga część ludzi potrzebuje jednak zewnętrznego wzmocnienia motywacji, sprawienia, aby im się chciało bardziej. 

Motywowanie jest pewnego rodzaju sztuką i warto pamiętać o jej kluczowych zasadach:

motywowanie dostosowane do potrzeb każdej osoby

Motywowanie powinno być dostosowane do osób, które tworzą zespół organizacji, dla którego jest ważna wspólnotowość, praca w grupach roboczych, spotkania.

Ponadto warto podyskutować w zespole na temat tego, co jest dla każdej osoby ważne pod kątem włączania się w działalność.

motywowanie wykorzystuje nagrody oraz kary

Motywowanie bazujące na pozytywach, czyli pochwałach, jest także czasem stosowanie kar. Stosowanie obok pozytywnych, a także negatywnych bodźców pozwala na wykorzystanie szerszych możliwości wpływania na efekty pracy, współpracą w zespole i konsekwencji na osiągnięcie celów organizacji zawartych w strategii rozwoju.

motywowanie stanowi stały element funkcjonowania organizacji

Bez motywowania organizacja nie będzie osiągać swoich celów, nie będzie się rozwijać. Elementem strategii funkcjonowania i rozwoju organizacji może być określony regulamin wynagradzania i premiowania za uzyskiwane wyniki.

motywowanie dotyczy wszystkich osób w zespole

Niezbędnie jest motywowanie wszystkich osób zespołu, włączając zarządzających. Zmotywowany zarząd z kolei to korzyść całego zespołu: większa szansa na pozytywną atmosferę, mniejszą nerwowość czy większą otwartość.

Trzeba pamiętać, że dzięki adekwatnemu motywowaniu w stowarzyszeniu lub fundacji można budować wzajemny szacunek i autorytet. Niezwykle ważne jest wspólne przyjmowanie zasad i konsekwencja, które są motywatorem do działania.

Źródło: „ORGANIZACJA 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?”