Odpowiednie komunikowanie pozwala budować pozytywny wizerunek fundacji i stowarzyszenia, jaki powinien odbywać się z całym otoczeniem organizacji. Dlatego w ramach otoczenia organizacji wyróżnia się:

  1. otoczenie wewnętrzne, które tworzą osoby i grupy bezpośrednio związane z organizacją (zarząd, pracownicy, wolontariusze). One powinny posiadać podstawowe informacji na temat organizacji (skład zarządu, numery telefonów itp.) i znać zasady dotyczące komunikowania (stosowaną nazwę i jej skróty, logotyp itp.);
  2. główną grupą, do której organizacja komunikuje swój przekaz i z którą chce nawiązywać bliższe relacje, jest otoczenie zewnętrzne bliższe. Stanowią go osoby, grupy oraz instytucje pośrednio związane z organizacją (beneficjenci, samorządy itp.);
  3. otoczenie zewnętrzne tworzą osoby, grupy i instytucje (media, władze centralne itp.) nie związane na co dzień z organizacją, jednak działania których mogą mieć wpływ na jej funkcjonowanie.

Niezależnie od przyjętego podziału warto wiedzieć, że skład każdego otoczenia trzeba dokładnie przeanalizować i określić dla organizacji kluczowych osób, grup czy instytucji do osiągnięcia określonych celów.

Źródło: „ORGANIZACJA 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?”