Czym jest przedsiębiorstwo społeczne?

Przedsiębiorstwa społeczne to jest działalność gospodarcza, która wyznacza sobie cele ściśle społeczne i jakie korzystają z narzędzi i technologii biznesu.

Jaka jest cel przedsiębiorstw społecznych?

Ich celem jest maksymalizowanie korzyści społecznych, np. poprzez dostarczanie dobrej jakości usług publicznych, działanie na rzecz rozwoju lokalnego czy przywracanie godności i niezależności ekonomicznej ludziom wykluczonym społecznie.

Obecnie w wielu krajach Unii Europejskiej znajdujemy liczne przykłady skutecznych przedsiębiorstw społecznych. One stanowią poważny segment rynku, dając zatrudnienie osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym czy chorym psychicznie i przyczyniając się tym samym do rozwiązywania problemów społecznych.

Gdzie mogą działać przedsiębiorstwa społeczne?

Przedsiębiorstwa społeczne mogą działać w wielu różnorodnych obszarach i dziedzinach, takich jak usługi socjalne, remontowo-budowlane, rzemiosło i rękodzieło, turystyka, ochrona środowiska, usługi dla lokalnej społeczności, kultura. Działają na rzecz ludzi oraz lokalnej społeczności. Przyczyniają się do powstania nowych miejsc pracy, co stymuluje rozwój lokalny, ale nie tylko od strony gospodarczej, ale również w aspekcie społecznym i kulturowym – powstaje kapitał społeczny, który stanowi najważniejszy element konieczny dla rozwoju aktywności lokalnej. 

Źródła: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/459759, http://www.biznes-firma.pl/przedsiebiorstwa-spoleczne-czyli-biznes-z-ludzka-twarza/16616