Rośnie liczba źródeł, z których organizacje pozarządowe czerpią środki na swoje działania. Najczęściej to są źródła publiczne, a więc samorządowe, rządowe oraz unijne.
Pozyskiwanie środków od grantodawców są dla organizacji pozarządowych coraz poważniejszym problemem.

Fundacje i stowarzyszenia mają pożytek z pieniędzy pochodzących ze źródeł samorządowych chętniej niż w poprzednich latach. W 2014 roku z takich środków korzystało 56% organizacji. Zdecydowanie najczęściej były to pieniądze pochodzące z urzędów miast oraz gmin – udało się je pozyskać 43% fundacji i stowarzyszeń.

Pomimo to, większą popularnością cieszą się również środki rządowe oraz administracji centralnej. W 2014 roku korzystało z nich 19% organizacji, podczas gdy trzy lata temu 12%.

Coraz więcej organizacji z sukcesem aplikuje także o środki unijne. Jeszcze trzy lata temu były one obecne w budżetach 12% stowarzyszeń i fundacji – obecnie korzysta z nich już 17%.

W całej perspektywie finansowej, czyli od 2007 roku, 23% organizacji było beneficjentami środków europejskich.