Co to jest zarządzanie?

Zarządzanie oznacza działania składające się na proces kierowania ludźmi w procesie gospodarowania zasobami dowolnej instytucji.

Jakie są zadania zarządzania? 

Najgłówniejszym zadaniem organizacji jest ustalenie celów i powodowanie ich realizacji poprzez wykorzystanie zasobów, procesów informacji w istniejącym otoczeniu.

Jakie są ujęcia zarządzania?

Proces zarządzania można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach:
1. w płaszczyźnie strukturalnej;

2. w płaszczyźnie funkcjonalnej.

Ujęcie strukturalne odnosi się do uczestników procesu zarządzania. W tym ujęciu można wyróżnić następujące elementy procesu zarządzania:
– podmiot zarządzania;

– przedmiot zarządzania;

– informacyjno-decyzyjne sprzężenie zwrotne – polega na dwustronnej wymianie informacji i jednostronnym podejmowaniu decyzji zarządczych.

Ujęcie funkcjonalne odnosi się do działań zarządczych podejmowanych przez kierującego.

Źródło: http://www.zarzadzanie-organizacja.tosi.pl/