Czym jest zarządzanie strategiczne?
Zarządzanie strategiczne to ciągłe poszukiwanie sposobu dostosowania się organizacji do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych poprzez modyfikację celów i metod ich realizacji.
Każda organizacja powinna wiedzieć, jaką strategię konkurencji chce stosować.

Tworząc strategię należy pamiętać o jej trzech wymiarach:
– strategii jako unikalnej kompozycji misji, długofalowych celów i sposobów ich realizacji;
– strategii jako świadomie wdrażanego sposobu osiągania pożądanej pozycji w branży i na rynku, gdzie punktem odniesienia są działania innych podmiotów (strategia konkurencji);
– strategii jako zbioru strategii funkcjonalnych tworzonych dla obszarów o kluczowym znaczeniu lub takich, które wcześniej były zbiorem przypadkowych, nieefektywnych działań (np. strategia komunikacji).

Po pierwsze, zarządzanie strategiczne powinno opierać się na myśleniu systemowym, czyli postrzeganiu organizacji jako złożonej całości, składającej się z wielu współzależnych elementów.
Po drugie, zarządzanie strategiczne powinno stanowić praktykę każdej organizacji, która chce lepiej działać, rozwijać się i być stabilniejsza.

Źródło informacji: http://poradnik.ngo.pl