Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne coraz zdecydowanie zajmują miejsce w życiu organizacji pozarządowych. Ponadto w znacznie bardziej zaawansowanym stopniu wykorzystują możliwości, jakie dają narzędzia TIK.

Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne usprawniają pracę i pozwalają na współprace z partnerami z odległych miejsc. Pozwalają na obniżenie kosztów, profesjonalizację pracy, uporządkowanie zasobów informacyjnych oraz poprawianie dostępu do informacji i promocję organizacji.

Ewidencja sprzętu i oprogramowania

Wymaganym elementem zarządzania technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w organizacji jest ewidencja niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania a także zarządzanie licencjami. Dotyczy to komputerów, rzutników multimedialnych, drukarek i innych urządzeń.

Często przydatna jest rejestracja awarii i wykonanych napraw sprzętu, pozwalająca na tworzenie raportów i analizę: kosztów napraw, czasu napraw, czasu reakcji serwisu itp. Należy pamiętać i o dokumentach potwierdzających utylizację sprzętu.

Bezpieczeństwo infrastruktury IK

Organizacje pozarządowe też wykorzystują infrastrukturę informatyczną, ale warto zadbać o jej bezpieczeństwo. Potrzebne po prostu zastosować trudnych dla osób z zewnątrz haseł do komputera czy sieci Internet lub wręcz wyłączenie komputera z danymi finansowymi z dostępu do Sieci.

Analiza zapotrzebowania na sprzęt oraz oprogramowanie

W związku z rozwojem organizacji co jakiś czas należy odświeżyć i/lub rozbudować posiadany sprzęt i aplikacje.

Analiza zapotrzebowania na sprzęt oraz oprogramowanie w organizacji zawiera zbadanie w szczególności komputerów, sprzętu peryferyjnego (np. klawiatura, monitor, mysz, głośnik), oprogramowania desktopowego (np. MS Office, Corel, Photoshop) oraz online — usługi hostingowe i aplikacje WEB.

Technologie informacyjno-komunikacyjne to przyszłość — warto zatem już teraz wdrażać przydatne rozwiązania.

Źródło: „ORGANIZACJA 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?”