Każde partnerstwo może przynosić określone pozytywne efekty dla obiorców działań z obu stron albo dla partnerów. Aby korzyści były realne i zgodne z założeniami każdej ze stron, warto przedyskutować zasady współpracy.

Istnieją następujące zasady partnerskiej wspólnej pracy:

– zasada inwestycji o charakterze społecznym

Wspólne działania z partnerami powinny wspierać i rozwijać inicjatywy społeczne lub marginalizować negatywne zjawiska w społecznościach lokalnych czy regionalnych uwarunkowaniach.

zasada autonomii

Każda organizacja jest autonomiczna i warto oddzielać współpracę od niezależności podmiotów. Nie można więc wywierać wpływu albo wymuszać określonego zachowania na współpracującym podmiocie.

zasada etycznych funduszy i równoprawnego dostępu do środków

Długofalowa współpraca często bazuje na wspólnych projektach partnerów. Dlatego należy pamiętać, by wspólnie podejmować decyzje na temat podziału środków na rzecz każdego z partnerów.

– zasada stałego doskonalenia

Stałe podnoszenie wiedzy i umiejętności zespołów po stronie każdego z partnerów podczas spotkań, szkoleń wewnętrznych bądź wymiany ciekawych publikacji pozwoli na stałe dostosowanie oferowanego wsparcia.

– zasada otwartości

We współpracę partnerów od początku powinny być włączone otwartość w mówieniu o trudnych tematach, niezbędnych zmianach i wzajemnych oczekiwaniach.

– zasada długotrwałego zaangażowania

Partnerstwo warto budować z nastawieniem na długofalową współpracę, co daje korzyści wszystkim stronom.

– zasada uzgadniania kontaktów zewnętrznych

Współpraca w zakresie komunikowania o realizowanych przez partnerów przedsięwzięciach z mediami, sponsorami czy odbiorcami wsparcia tylko zwiększy szanse na osiąganie korzyści.

– procedury podejmowania decyzji są jasne, zaakceptowane przez wszystkich i są stosowane

Zasady podejmowania decyzji winny być ustalone na początku współpracy, jakie mogą bazować na głosowaniu czy konsensusie.

– zasada rozwiązywania układu partnerskiego bez wskazywania winnych

W końcu współpracy partnerzy podejmują decyzję o zakończeniu kooperacji. Warto wyjaśnić powody rozstania, poza partnerstwo lepiej nie przenosić wzajemnych uraz, niechęci, jeśli takowe się pojawiły.

Bez względu na założenia odnośnie współpracy warto wzajemne zobowiązywania i oczekiwania uwzględnić w porozumieniu partnerów. Im mniej znamy partnera, porozumienie jest bardziej szczegółowe. Podstawą kooperacji partnerów winna być bieżąca komunikacja.

Źródło: „ORGANIZACJA 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?”