Archiwum dla miesiąca: maj 2017

Style kierowania.

By |2017-05-30T12:02:35+02:0030 maja, 2017|Kategorie: Wiadomości|

  Stylem kierowania jest celowe zachowanie przełożonego w stosunku do podwładnych, mające na celu nakłonienie ich do określonych, pożądanych zachowań organizacyjnych. Pierwsze badania nad stylami kierowania i ich wpływem na zachowania podwładnych przeprowadził amerykański psycholog K. Lewin. Wyróżnił on trzy podstawowe typy zachowań kierowniczych: 1) kierownik autokrata wyznacza cele i kieruje aktywnością grupy; 2) kierownik demokrata zachęca członków grupy [...]

Role organizacyjne.

By |2017-05-30T12:01:25+02:0030 maja, 2017|Kategorie: Wiadomości|

  Każdy kierownik sprawując funkcje zarządcze odgrywa jednocześnie cały szereg ról organizacyjnych. Kanadyjski ekonomista, autor wielu prac z zakresu zarządzania, Henry Mintzberg, wyróżnił kilka podstawowych ról kierowniczych: Role interpersonalne: - reprezentant (funkcje ceremonialne, tworzenie właściwego klimatu wewnątrz i na zewnątrz organizacji); - przywódca (wytyczenie celów, motywowanie pracowników, stworzenie zespołowi organizacyjnych i materialnych warunków działania); - łącznik (ułatwianie i organizowanie kontaktów ważnych [...]

Cechy zarządzania.

By |2017-05-30T12:00:18+02:0030 maja, 2017|Kategorie: Wiadomości|

  Amerykański badacz procesów organizacji i zarządzania w korporacjach, Peter Drucker, w jednej ze swoich prac wyróżnia pięć cech charakteryzujących zarządzanie: - zarządzanie dotyczy ludzi. Jego celem jest zapewnienie współdziałania wielu osób tak by zneutralizować ich słabości oraz maksymalnie wykorzystać talenty i silne strony uczestników organizacji; - zarządzanie wymaga prostych i zrozumiałych celów działania i zadań jednoczących [...]

Zarządzanie organizacją.

By |2017-05-30T11:59:15+02:0030 maja, 2017|Kategorie: Wiadomości|

  Co to jest zarządzanie? Zarządzanie oznacza działania składające się na proces kierowania ludźmi w procesie gospodarowania zasobami dowolnej instytucji. Jakie są zadania zarządzania?  Najgłówniejszym zadaniem organizacji jest ustalenie celów i powodowanie ich realizacji poprzez wykorzystanie zasobów, procesów informacji w istniejącym otoczeniu. Jakie są ujęcia zarządzania? Proces zarządzania można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: 1. w płaszczyźnie strukturalnej; [...]

Funkcje zarządzania.

By |2017-05-30T11:58:14+02:0030 maja, 2017|Kategorie: Wiadomości|

Funkcje zarządzania to są działania składające się na proces zarządzania.  Wyróżniamy następujące funkcje zarządzania:  - planowanie (jest to proces, w ramach którego kierownicy określają cele i przyszłe kierunki działania. Planowanie powinno ułatwiać podejmowanie decyzji kierowniczych, pozwalać organizacji wpływać na kształt przyszłości, określać cele i kierunki rozwoju organizacji); - organizowanie (polega na wykonywaniu czynności mających na celu [...]

Skąd organizacje pozarządowe mają pieniądze?

By |2017-05-30T11:53:36+02:0030 maja, 2017|Kategorie: Wiadomości|

Rośnie liczba źródeł, z których organizacje pozarządowe czerpią środki na swoje działania. Najczęściej to są źródła publiczne, a więc samorządowe, rządowe oraz unijne. Pozyskiwanie środków od grantodawców są dla organizacji pozarządowych coraz poważniejszym problemem. Fundacje i stowarzyszenia mają pożytek z pieniędzy pochodzących ze źródeł samorządowych chętniej niż w poprzednich latach. W 2014 roku z takich środków [...]

Zarządzanie strategiczne w organizacji pozarządowej.

By |2017-05-30T11:49:44+02:0030 maja, 2017|Kategorie: Wiadomości|

Czym jest zarządzanie strategiczne? Zarządzanie strategiczne to ciągłe poszukiwanie sposobu dostosowania się organizacji do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych poprzez modyfikację celów i metod ich realizacji. Każda organizacja powinna wiedzieć, jaką strategię konkurencji chce stosować. Tworząc strategię należy pamiętać o jej trzech wymiarach: - strategii jako unikalnej kompozycji misji, długofalowych celów i sposobów ich realizacji; [...]

Jak założyć stowarzyszenie?

By |2017-05-30T11:47:11+02:0030 maja, 2017|Kategorie: Wiadomości|

Co to jest stowarzyszenie? Jakie są etapy jego tworzenia? Stowarzyszenie jest zakładane na zebraniu założycielskim przez co najmniej 7 osób, które stają się członkami założycielami stowarzyszenia. Na zebraniu założycielskim podejmują one uchwały, a następnie zarząd składa wniosek o rejestrację stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Krok 1: grupa ludzi, czyli założyciele - stowarzyszenia mogą tworzyć obywatele polscy, [...]

Kawiarenka obywatelska Zambrów

By |2017-07-13T10:48:36+02:0026 maja, 2017|Kategorie: Kawiarenka|

W dniu 22.05.2017 r. w miejscowości Zambrów w Seidzibie Stowarzyszenia SZANSA zorganizowane zostało spotkanie w ramach projektu: "W sieci sprawnych NGO. Projekt wsparcia organizacji pozarządowych w województwie podlaskim" dofinansowanego w ramach FIO. Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie SZANSA obyło się w ramach Kawiarenki Obywatelskiej. Wzięly w nim udział organizacje pozarządowe, przedstawiciele JST, eksperci z zakresu ekonomii społecznej oraz [...]

Kawiarenka obywatelska w Kolnie

By |2017-07-12T15:55:52+02:0012 maja, 2017|Kategorie: Kawiarenka|

W dniu 10.05.2016 r. w miejscowości Kolno w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się Kawiarenka Obywatelska, w której wzięło udział 15 uczestników. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji Kultury i Sportu pod szyldem Etykiety Kawiarnianej. Podczas trwania wydarzenia uczestnicy wymieniali się doświadczeniami, zapoznawali się z działalnością lokalną społeczności oraz szukali inspiracji do podejmowania kolejnych działań. [...]