Archiwum dla miesiąca: czerwiec 2017

Strategia rozwoju Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

By |2017-08-07T13:42:32+02:0029 czerwca, 2017|Kategorie: Wiadomości|

Po zakończeniu Warsztatów Przyszłości Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych została sporządzona strategia rozwoju PFOP. Głównym trzonem strategii są rezultaty pracy uczestników warsztatów, tj. wizja rozwoju PFOP, plan i standardy działań, mechanizmy umożliwiające bezpośrednią komunikację oraz wymianę doświadczeń i know­how pomiędzy organizacjami pozarządowymi. Wypracowane w strategii rozwiązania będą sukcesywnie wdrażane i poddawane konsultacjom. Dokument można ściągnąć klikając w link: strategia

Model zarządzania organizacją pozarządową BINGO

By |2017-07-04T15:20:58+02:0024 czerwca, 2017|Kategorie: Wiadomości|

Model BINGO uwzględnia specyfikę zarządzania organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność gospodarczą i bierze też pod uwagę takie obszary, jak rozwój i doskonalenie organizacji, zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, komunikowanie i kształtowanie relacji. Z kolei zastosowanie modelu może pozwolić na: podwyższenie efektywności i skuteczności funkcjonowania organizacji; optymalizację zarządzania czasem; profesjonalizację funkcjonowania organizacji pozarządowych; szybkie reagowanie na zmiany w otoczeniu; [...]

Rekrutacja i selekcja pracowników w organizacji pozarządowej

By |2017-07-04T15:12:05+02:0020 czerwca, 2017|Kategorie: Wiadomości|

Rekrutacja jest wstępnym etapem zatrudnienia pracowników. To szczegółowy proces obejmujący szukanie, informowanie oraz przyciąganie kandydatów na określone stanowisko. Jej celem jest znalezienie wystarczającej liczby robotników, spośród których będzie można dokonać selekcji na określone stanowisko. Z kolei selekcja tworzy ostatni etap rekrutacji i jest procesem zbierania informacji o kandydacie na pracownika. Zwyczajnie u kandydatów biorą się pod [...]

Planowanie strategii rozwoju zespołu

By |2017-07-04T15:15:20+02:0014 czerwca, 2017|Kategorie: Wiadomości|

Opracowywanie strategii rozwoju zespołu jest obowiązkowym dla aktywnego funkcjonowania stowarzyszenia czy fundacji. Etapy planowania rozwoju organizacji są następne: analiza mocnych i stałych stron zespołu; analiza otoczenia — czynników zewnętrznych wpływających na zespół; formułowanie celów strategicznych; wybór głównych celów; przygotowanie harmonogramu działań; zaplanowanie ewaluacji i monitoringu rozwoju zespołu; wdrożenie strategii w zakresie rozwoju zespołu. Warto wiedzieć też, [...]

Zarządzanie wiedzą

By |2017-07-04T15:08:37+02:0012 czerwca, 2017|Kategorie: Wiadomości|

Zarządzanie wiedzą to zespół działań skupionych na gromadzeniu i używaniu wiedzy formalnej oraz nieformalnej, budowaniu trwałych zasobów wiedzy w stowarzyszeniu albo fundacji. Obszary zarządzania wiedzy obejmują: identyfikowanie i zdobywanie wiedzy ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych; rozwijanie dotychczasowej wiedzy i tworzenie nowej; gromadzenie wiedzy, dokumentowanie jej i przechowywanie; udostępnianie wiedzy innym członkom zespołu. Identyfikowanie i zdobywanie wiedzy [...]

Planowanie operacyjne

By |2017-07-04T15:04:58+02:0011 czerwca, 2017|Kategorie: Wiadomości|

Kontynuację i uszczegółowienie założeń strategii rozwoju organizacji stanowi planowanie operacyjne. Ono zwiększa szanse na terminowe i efektywne wdrożenie strategii rozwoju organizacji, dopracowuje realizację zadań oraz obniża liczbę konfliktów w stowarzyszeniu. Głównie plany operacyjne stwarzają się, aby określić i uporządkować działania w okresie roku, dostosować zasoby do zakładanych zadań i efektywniejsze zarządzanie środkami w efekcie skutecznego wdrażania [...]

Sprawdzone rozwiązania w zarządzaniu finansami

By |2017-07-04T14:54:31+02:0010 czerwca, 2017|Kategorie: Wiadomości|

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność celem osiągania zysku. Z kolei organizacja pozarządowa prowadzi działalność celem wypełnienia misji społecznej. Tak samo organizacje muszą dostrzec doświadczenie biznesu w zakresie zarządzania finansami. Finanse zależą w wielkiej mierze od osób nimi zarządzających Często organizacje działają w warunkach niepewności, dlatego że nie chcą planować swoje finanse. Co więcej, brak stałych źródeł finansowania może [...]

Wizja organizacji pozarządowej

By |2017-07-04T14:51:05+02:008 czerwca, 2017|Kategorie: Wiadomości|

Wizja jest bazowym elementem planowania strategicznego. To określenie wzorcowej, idealnej sytuacji funkcjonowania organizacji w danym momencie, wynikającej z dążeń zespołu, czyli zarządu, wolontariuszy, działaczy, członków i fundatorów. Wizję często ustala się na dłuższą datę, może to być 2-5 lat albo nawet 20. Wybór zależy od odwagi i otwartości organizacji odnośnie jej rozwoju. Warto pamiętać — im [...]

Misja organizacji pozarządowej

By |2017-07-04T14:48:22+02:007 czerwca, 2017|Kategorie: Wiadomości|

Misja jest wizytówką organizacji, która może być utworzona razem z wizją lub bezpośrednio po niej. Jej rola jest bardzo ważna dla osób zaangażowanych w działalność stowarzyszenia. Misja ma dwa rodzaju zadania. Funkcje zewnętrzne misji to przyciąganie nowych ludzi do współpracy. Misja służy również komunikowaniu zewnętrznemu i jest przydatna przy pozyskiwaniu nowych podmiotów do współpracy. Co więcej, [...]

Kontrola wewnętrzna

By |2017-07-04T14:43:32+02:006 czerwca, 2017|Kategorie: Wiadomości|

Organizacje pozarządowe muszą działać zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich ustawach oraz wewnętrznych dokumentach stowarzyszenia lub fundacji. Kontrola wewnętrzna polega na porównaniu stanu rzeczywistego, w którym organizacja się znajduje ze stanem wymaganym zapisami aktów prawnych. Co więcej, kontrola wewnętrzna wskazuje błędy, które w przyszłości można zminimalizować — pozwala organizacji na skuteczniejsze i efektywniejsze działanie. Kontrola wewnętrzna [...]