Każdy zespół, nawet najbardziej aktywny i energiczny, potrzebuje monitorowania. Monitoring może obejmować wielu działów, zaczynając od weryfikacji osiąganych celów jednostkowych i grupowych poprzez monitoring efektów pracy i do zbierania informacji na temat etapów rozwoju zespołu oraz zasobów i potrzeb wolontariuszy i pracowników dla efektywnej realizacji zadań.

Monitoring funkcjonowania zespołu to gromadzenie danych związanych z rozwojem, aktywnością, zasobami i potrzebami zespołu oraz poszczególnych osób.

Przykładowe elementy funkcjonowania zespołu poddawane monitorowaniu:

  • planowanie pracy i ustalanie celów;
  • wspieranie procesu budowania zespołu;
  • aktywność osób i zespołu w zadaniach;
  • rozwiązywanie konfliktów;
  • przyswajanie umiejętności technicznych;
  • akceptacja zmian i ryzyka;
  • komunikacja werbalna i niewerbalna.

Warto pamiętać, że monitorowanie funkcjonowania zespołu powinno dotyczyć jak pracowników, tak i wolontariuszy i musi być prowadzony przez osoby zarządzające organizacją.

Monitoring może się odbywać w czasie spotkań całego zespołu lub indywidualnych z wykorzystaniem sprawozdań  albo poprzez analizę efektów działania. Czasem może obejmować konsultacje z ekspertem zewnętrznym, który często zauważa elementy ważne dla funkcjonowania zespołu, niewidoczne dla jego członków.

Jednak może się wydawać, że to jest dodatkowe zadanie, monitoring funkcjonowania zespołu może wspierać decyzje związane z rozwojem organizacji, zespołu i poszczególnych osób.

Źródło: „ORGANIZACJA 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?”