W dniach 2-3 czerwca 2017 r. w miejscowości Piątnica w Hotelu Belfort zorganizowane zostały Warsztaty Przyszłości PFOP  w ramach projektu: „W sieci sprawnych NGO. Projekt wsparcia organizacji pozarządowych w województwie podlaskim” dofinansowanego w ramach FIO.

Celem warsztatów było stworzenie wspólnej wizji rozwoju PFOP wraz z ogólnym planem i standardami działań oraz wypracowanie skutecznych mechanizmów umożliwiających bezpośrednią komunikację oraz wymianę doświadczeń i know­how pomiędzy organizacjami pozarządowymi (działających w ramach PFOP i tych deklarujących przystąpienie do PFOP). Ponadto spotkanie przyczyniło się do rozwoju zdolności obecnych NGOs do tworzenia koalicji, współpracy i przepływu informacji między organizacjami. Warsztaty Przyszłości PFOP wzmocniły wśród uczestników poczucie wspólnotowości, trzeciosektorowej odrębności, solidarności i odpowiedzialności.  Postawa ta została wzmocniona poprzez współuczestnictwo w tworzeniu PFOP.

W warsztatach wzięło udział 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w ramach PFOP i tych deklarujących przystąpienie do PFOP. Tematem pierwszego dnia było stworzenie wspólnej wizji rozwoju PFOP wraz z ogólnym planem i standardami działań, drugiego: wypracowanie skutecznych mechanizmów umożliwiających bezpośrednią komunikację oraz wymianę doświadczeń i know­how pomiędzy NGOs. Po zakończeniu warsztatów zostanie sporządzona strategia rozwoju PFOP, która będzie roześłana drogą mailową do wszystkich obecnych i przyszłych członków PFOP (w przypadku braku maila drogą pocztową). Głównym trzonem strategii będą rezultaty pracy uczestników Warsztatów Przyszłości PFOP, tj. wizja rozwoju PFOP, plan i standardy działań, mechanizmy umożliwiające bezpośrednią komunikację oraz wymianę doświadczeń i know­how pomiędzy organizacjami pozarządowymi. Wypracowane rozwiązania będą sukcesywnie wdrażane i poddawane konsultacjom.

W ramach rozwoju zdolności do tworzenia koalicji, współpracy i przepływu informacji między organizacjami został zorganizowany wieczór integracyjny połączony z sesją networkingową. Podczas wieczoru każdy uczestnik zaprezentował na forum swoją organizację, podzielił się swoimi dobrymi praktykami, wskazał obszary możliwej współpracy.