Misja jest wizytówką organizacji, która może być utworzona razem z wizją lub bezpośrednio po niej. Jej rola jest bardzo ważna dla osób zaangażowanych w działalność stowarzyszenia.

Misja ma dwa rodzaju zadania. Funkcje zewnętrzne misji to przyciąganie nowych ludzi do współpracy. Misja służy również komunikowaniu zewnętrznemu i jest przydatna przy pozyskiwaniu nowych podmiotów do współpracy.

Co więcej, misja nadaje sens codziennej pracy, jest elementem motywującym i inspirującym zespół oraz skupia uwagę zespołu na osiągnięciu celu — określa hierarchię zadań ważnych i mniej istotnych.

Misję należy formować grupowo. Potrzebne tworzyć ją, odpowiadając na pytania:

  • Jaki typ grupy tworzymy?
  • Gdzie działamy?
  • Komu służymy?
  • Dlaczego istniejemy?
  • Jak realizujemy nasze zamierzenia?
  • Co nas wyróżnia spośród innych podobnych organizacji?

Misję można wykorzystywać na różnego rodzaju materiałach informacyjno-promocyjnych. Warto, by została zamieszczona na stronie internetowej albo w ulotce na temat działalności organizacji, materiałach fundraisingowych.

Źródło: „ORGANIZACJA 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?”