Wizja jest bazowym elementem planowania strategicznego. To określenie wzorcowej, idealnej sytuacji funkcjonowania organizacji w danym momencie, wynikającej z dążeń zespołu, czyli zarządu, wolontariuszy, działaczy, członków i fundatorów.

Wizję często ustala się na dłuższą datę, może to być 2-5 lat albo nawet 20. Wybór zależy od odwagi i otwartości organizacji odnośnie jej rozwoju. Warto pamiętać — im dłuższa perspektywa, tym ambitniejsze założenia, stanowiące większe osiągnięcie i większą zmianę naraz.

Opracowując wizję, trzeba ustalić używane pojęcia, uspójnić to, co dla wszystkich osób zaangażowanych w jej budowanie jest najważniejsze w dłuższym okresie.

Często wizja jest wypracowana w formie wykresów, map myśli, rysunków i grafów. Zwykle uwzględniane elementy to:

  • rodzaje podejmowanych działań;
  • wspieranie grupy docelowe;
  • liczba i rodzaj stałych partnerów;
  • źródła finansowania;
  • zasady zarządzania w organizacji;
  • liczba i warunki angażowania wolontariuszy.

Poświęcenie uwagi wizji może stanowić dobrą zabawę i pozwala na integrację zespołu. Jednak nie trzeba zapominać, że to jest niełatwa sprawa.

Źródło: „ORGANIZACJA 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?”