Po zakończeniu Warsztatów Przyszłości Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych została sporządzona strategia rozwoju PFOP. Głównym trzonem strategii są rezultaty pracy uczestników warsztatów, tj. wizja rozwoju PFOP, plan i standardy działań, mechanizmy umożliwiające bezpośrednią komunikację oraz wymianę doświadczeń i know­how pomiędzy organizacjami pozarządowymi. Wypracowane w strategii rozwiązania będą sukcesywnie wdrażane i poddawane konsultacjom.

Dokument można ściągnąć klikając w link: strategia