Ruszyła 9 edycja Konkursu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018r.

Środki przeznaczone na dotacje w 2018r. wynoszą 60 000 000,00 zł.

W ramach FIO 2018 można ubiegać się o dotację w wysokości od 20 000 zł do 400 000 zł.

Termin składania ofert: 01.03.2018r.-29.03.2018r.

Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i składania ofert w ramach Programu FIO 2018, który można znaleźć na stronie: https://fio.niw.gov.pl/edycja9/index.php

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych w ramach współpracy z Europartner AKIE oraz OWES Bielsk Podlaski i Łomża oferuje pomoc w zakresie udzielania informacji na temat konkursu.

 

Osoby kontaktowe:

Doradcy OWES Bielsk Podlaski:

Siemiatycze: Katarzyna Kamecka – Lach; Biuro: Plac Jana Pawła II 31, I piętro; tel. 600881572; e-mail: kamecka.lach@gmail.com

Hajnówka: Renata Marta Pietrzak; ZSZ w Hajnówce; Biuro: ul. 3-go Maja 25; tel. 607881416; e-mail: rmpietrzak@gmail.com

Bielsk Podlaski: Sławomir Sidoruk; Starostwo Powiatowe; ul. Widowska 1; tel. 505282654; e-mail: s.integracja@gmail.com

 Doradcy OWES Łomża:

Łomża: Tomasz Wróblewski; NOT Łomża; ul. Polowa 45;  tel. 730877233; e-mail: przedsiebiorczalomza@gmail.com

Magdalena Kamińska; tel. 517402832; e-mail: lomza.sekretariat@gmail.com

Zambrów: Ewa Ślesińska; Starostwo Powiatowe w Zambrowie; ul. Fabryczna 3 lok. 121; tel. 507798165; e-mail: europartner.zambrow@gmail.com

Kolno: Dorota Łynko, Starostwo Powiatowe w Kolnie; ul. 11-go Listopada 1 lok. 15; tel. 510276101; e-mail: dorota.lynko@op.pl

 Doradca Europartner AKIE:

Białystok: Ewelina Malinowska; Biuro: ul. Warszawska 44/1 (IIIp.); tel: 570 622 170; e-mail: eg.doradztwo@gmail.com