Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/fkfut/domains/podlaskafederacja.pl/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-youtube.php on line 99

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest najważniejszym podmiotem dla organizacji pozarządowych  w Polsce. 

W kwestii NIW-CRSO leży zarządzanie programami wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz gromadzenie i analizowanie danych ze wszystkich obszarów współpracy administracji państwowej z sektorem obywatelskim. NIW obecnie zarządza środkami z  Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ( nabór do konkursu trwa, więcej informacji na http://podlaskafederacja.pl/2018/03/02/ruszyla-9-edycja…ywatelskich-2018/ )  a w dalszej perspektywie  nowym funduszem zasilanym opłatami z hazardu. Instytut  będzie  tworzyć i realizować programy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Realizacja zadań rządowego wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w nowej strukturze jest efektem  współpracy Komitetu ds. Pożytku Publicznego oraz Narodowego Instytutu Wolności, a także Rady Działalności Pożytku Publicznego, które współuczestniczą między innymi w procesie przygotowywania, opiniowania i wdrażania programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

Z pomocą informacyjną i doradczą przychodzi w województwie Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych, która zorganizowała 18.10.2017 r. w  Białymstoku  Podlaski Kongres Organizacji Pozarządowych na którym omawiano główne założenia przyjętej  ustawy  o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz planowane nabory wniosków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

źródło: www.narew.info