ROZEZNANIE RYNKU na wynajem sal do prowadzenia zajęć w ramach projektu „INTEGRACJA-PRACA-SUKCES”

By |2019-08-07T14:59:03+02:0026 czerwca, 2018|Kategorie: Wiadomości|

ROZEZNANIE RYNKU  W związku z realizacją projektu „Integracja-Praca-Sukces” nr: RPPD.07.01.00-20-0166/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Numer naboru RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/17   Pełna [...]