Rozeznanie rynku Pośrednik Pracy- aktywizacja Integracja Praca

By |2019-10-15T15:30:23+02:001 października, 2018|Kategorie: Wiadomości|

Białystok, 01-10-2018r.     ROZEZNANIE RYNKU  W związku z realizacją projektu „Aktywizacja Integracja Praca” nr: RPPD.07.01.00-20-0185/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans [...]