Wyniki II naboru wniosków o przyznanie grantu Termin naboru: 22.01.2019 – 1.02.2019 r.

By |2019-08-07T14:58:44+02:003 lutego, 2019|Kategorie: Wiadomości|

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży ogłasza wyniki II naboru wniosków na przyznanie grantów w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”, Program Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Dofinansowanie otrzymują mikroprojekty, które spełniły kryteria udziału w [...]