Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych w związku z realizacją projektu „Pobudzić do aktywności!” zaprasza do składania ofert na postepowanie prowadzone zgodnie z procedurą rozeznania rynku na stanowisko Specjalisty ds. rekrutacji

SPECJALISTA DS. REKRUTACJI: osoba odpowiedzialna za aktywne rekrutowanie 50 uczestników do projektu, przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w projekcie, kompletowanie dokumentacji rekrutacyjnej, organizowanie i prowadzenie spotkań rekrutacyjnych dla uczestników projektu. Prowadzenie wszystkich działań zgonie z regulaminem rekrutacji uczestników projektu „Pobudzić do aktywności!” zatwierdzonym przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych

Termin wykonania zamówienia:

KWIECIEŃ 2019 – PAŹDZIERNIK 2019 (7 m-cy)

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres biura:  ul. Warszawska 44/1, IIIp., 15-077 Białystok, w terminie od dnia 01.04.2019r. do dnia 08.04.2019 r. do godz. 16:00. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 732 02 58 od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest:

Paweł Backiel tel. 85 732 02 58 , email:  pawel.backiel@gmail.com

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE